888 sabong /** * The header for our theme. * * Displays all of the section and everything up till
* * @package WP Newspaper */ ?> Ang pagiging tulala ay itinuturing na rurok ng sabong?

Ang pagiging tulala ay itinuturing na rurok ng sabong?

sabong

Bakit ang “pipi bilang manok” ay itinuturing na pinakamataas na estado ng sabong?

Ang idyoma na “parang manok na kahoy”sabong ay matagal nang nalihis sa orihinal sabong na kahulugan nito kapag ginamit ngayon. Ngayon kapag pinag-uusapan ko ang idyoma na ito, ito ay tungkol sa ilang mga tao na tulala, o biglang nabigla at nataranta.

sabong
sabong

Sa katunayan, ang idyoma na ito ay nagmula sa “Zhuangzi”, at sinasabing ang mapaglarong Haring Xuan ng Qi ay mahilig sa sabong.May isang sikat na eksperto sa pagsasanay ng manok na nagngangalang Jizi, na espesyal na responsable sa pagsasanay sa sabong. Minsan, nakatagpo si Haring Xuan ng isang walang katulad na makapangyarihang tandang. Dadalhin na sana niya ito nang direkta sa ring ng sabong para lumahok sa kompetisyon. Nang makita ito ni Kiko, sinabi niya, “Nagmamadali ang hari, mawawalan ng silbi ang manok na ito. .” Ibigay mo sa akin ang manok na ito, at sasanayin ko itong maging diyos ng digmaan na walang manok.

Pagkatapos ay ipaubaya ko sa iyo ang pagsasanay ng sabong

Pagkaraan ng sampung araw, dumating si Haring Xuan upang tanungin si Noriko: Kumusta ang aking pagsasanay sa manok? Handang maglaro?

Sabi ni Noriko, “Hindi, hindi, hindi, handa na itong subukan kapag nakakita ng ibang manok, o nakarinig ng ibang manok na tumilaok.

Pagkaraan ng isa pang sampung araw, dumating muli si Haring Xuan at nagtanong: Kumusta ang pagsasanay ng aking manok?

Sabi ni Noriko: Hindi pa rin, ang manok na ito ay galit na galit ngayon, at ang galit ay hindi humupa, kapag ito ay nakatagpo ng isang manok na mukhang mas malakas kaysa sa kanya, ito ay lalaban para sa isang labanan, at ito ay magtatagal.

Pagkaraan ng isa pang sampung araw, muling dumating si Haring Xuan upang magtanong: Paano na ngayon? Hindi pa ba nagsasanay?

sabi ni Noriko

Dapat halos ganoon na rin ngayon, wala na ang yabang ng manok, at stable na ang isip. Kahit ang ibang manok ay tumilaok at nagmumuni-muni sa kanya ay tila wala itong narinig at hindi sumasagot. Kahit anong biglaang sitwasyon ang makaharap, mananatili itong tahimik, hindi magpapanic, at parang manok na kahoy.

Pagkatapos ay dali-daling nilapitan ni Haring Xuan ang manok upang tingnan ito, at nalaman na natulala ito.

Nagdududa si Haring Xuan na ang manok na ito ay maaaring dalhin sa bukid?

Sabi ni Kiko, “Huwag kang mag-alala, Kamahalan, dalhin mo, siguraduhin mong makita ng ibang manok, tumalikod ka at tumakas, huwag kang mangahas na labanan ito!”

Dalhin ang manok na ito sa sabong

Tiyak na hindi ito ginulo ng mundo sa labas. Kahit paanong ang mga manok na nakapaligid ay nagtaas ng balahibo at nagpapalipad ng pakpak sa paligid nito, nanatili itong hindi natinag hanggang sa maubos ang mga manok na dumating upang labanan ito, at nakita nito ang kalaban. , umakyat sa “dong” peck, nahulog agad ang manok.888 sabong

Samakatuwid, ang idyoma ng pagiging pipi ay isang metapora para sa mga taong hindi magagapi pagkatapos ng patuloy na pagsasanay, introvert na espiritu, at konsentrasyon.sabongs

Hindi mahalaga kung paano natin ito intindihin o ibaluktot man lang sa mga salita, ang mahalaga ay hindi natin maibaluktot ang katotohanan! Maari nating gamitin ang mga lumang kasabihan sa sabong kasalukuyan, ngunit hindi natin mapipiit ang tunay na puso ng mga pantas ayon sa kahulugan ng ngayon dahil ang mga pantas ay nagsabi ng mga ganitong salita. Ito ang dapat nating bigyan ng espesyal na pansin sa pag-aaral ng Chinese studies ngayon. Kaya naman, kapag nag-aaral ng Sinology ngayon, dapat kang pumunta sa pinanggalingan at malalim sa mga kasulatan at Tibetan.sabong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *